Features: productconfigurator

Opdracht:

De vraag was om een feature te bouwen binnen Lightspeed die het mogelijk maakt om een aantal gerelateerde producten te kunnen aanbieden die stapsgewijs gekozne kunen worden. Dit betekent dat de afzonderlijke producten via de LS-backoffice aan elkaar gerelateerd moeten kunnen worden, waarna ze via de shop in een aantal stappen samengesteld kunnen worden tot 1 uiteindelijke order. Hierbij was het belangrijk dat de producten ook als losse producten te koop waren.

Dakenlood.nl is specialist op het gebied van alles wat met dakgoten en loodwerk voor waterafvoer en dakbedekking te maken heeft. Via de webshop zijn alle losse onderdelen te koop, maar de vraag was of we een keuze-assistent (configurator) konden bouwen die op een slimme manier een samengestelde bestelling kon configureren van producten die bij elkaar (en aan elkaar) passen. Daarbij diende rekening gehouden worden met de diverse maatvoeringen en samenstellingen in bijvoorbeeld diameter of productvariant van de te kiezen producten.

De onderlinge "afhankelijkheden" moesten dus ingebouwd kunnen worden, terwijl alle producten los te koop waren, en de voorraad per product bijgehouden kon worden. Totalli bouwde daarom een assent die in stappen opgebouwd is en via de backoffice van Lightspeed zo optimaal mogelijk te beheren is. De bezoeker wordt via stappen gevraagd steeds een keuze te maken, en de vervolgstappen zijn daar zo optimaal mogelijk op afgestemd.

Opdrachtgever: Dakenlood.nl
Jaar: 2021
Tags: custom feature configurator